Werkwijze

Incasso op basis van No Cure, No Pay

Wanneer wij een vordering van u in behandeling nemen, brengen wij naast de hoofdsom ook de rente en incassokosten in rekening aan uw debiteur. Bij volledige betaling van uw debiteur ontvangt u de hoofdsom plus de rente. De incassokosten zijn onze verdiensten.

Mocht de vordering onverhoopt niet worden voldaan in het minnelijke traject* en u wenst geen gerechtelijke procedure, dan sluiten wij de zaak kosteloos. No cure, no pay.

Als u wel kiest voor een gerechtelijke procedure, dan worden de kosten zoveel mogelijk verhaald op uw debiteur. Slechts in enkele zaken is dit niet mogelijk.

De keuze om een procedure te starten is aan u, als opdrachtgever. Wij staan u hierin met advies bij. In de meeste zaken komt het echter niet zover en is de zaak al opgelost voordat het tot een gerechtelijke procedure komt.

Voor meer informatie over incasso op basis van no cure, no pay, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

* traject voorafgaand aan een gerechtelijke procedure.