Betalingstermijn

Betalingstermijn en de laatste aanmaning

Vanaf 1 juli 2017 zijn de betalingstermijnen tussen bedrijven en tussen bedrijven en overheden wettelijk vastgesteld.

Hieronder in het kort wat dit betekent voor de betalingstermijnen.

Business-to-business (B2B):

  • Als u contractueel niets regelt, moet de factuur worden betaald uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur.
  • Overeenkomsten met betalingstermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard. De betalingstermijn wordt van rechtswege omgezet in een betalingstermijn van 30 dagen.

Bedrijven en overheden:

  • Uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur moet deze worden voldaan. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.

Geen betaling binnen 30 dagen?

Dan kunt u de factuur wettelijk gezien direct aan ons uithanden geven. Uiteraard is het verstandig om nog een herinnering te sturen en telefonisch contact te zoeken met uw debiteur.

Let op! Onderstaande is van toepassing wanneer uw debiteur een particulier is.

Op 1 juli 2012 is er een wet in werking getreden met betrekking tot de buitengerechtelijke incassokosten. Deze wet heeft gevolgen voor de wijze waarop u uw klanten moet aanmanen én voor de buitengerechtelijke incassokosten die berekend mogen worden.

Samengevat heeft de wet de volgende gevolgen voor u:

  • U moet uw klant een aanmaning sturen met een minimale betalingstermijn van 15 dagen na ontvangst van de brief en/of e-mail.
  • In uw aanmaning moet u aangeven hoe hoog de incassokosten zijn voor de klant en wat de gevolgen zijn van het niet betalen van de vordering.
  • In de wet is een incassostaffel beschreven met een maximum aan buitengerechtelijke incassokosten. Hier dient elk incassobureau zich aan te houden.

A.K. Incasso
staat voor u klaar!

Wij willen graag een actief meehelpende partner op het gebied van incasso voor u zijn. Samen kunnen we de beste resultaten behalen!

Meer informatie? Neem contact met ons op